tel. 500 845 134
BanerBanerBanerBaner

Gwarantujemy najwyższą jakość wykonywanych usług

Cennik wiercenia i cięcia

Średnica otworu [mm]

Cena netto za 1cm bieżącego otworu [PLN]*

50

2,20

80

2,50

100

2,80

120

2,90

140

3,20

150

3,30

160

3,50

170

3,60

180

3,80

210

4,80

260

5,40

280

6,20

300

6,60

350

8,80

370

10,00

400

11,00

430

13,00

500

22,00

Rodzaj ciętych elementów

Cena netto za 1 m2 ciętej powierzchni [PLN]*

(łączna długość cięcia x głębokość cięcia)

Cięcie ścian, schodów, stropów, elementów konstrukcyjnych

550,00 - 900,00

  • Zleceniodawca zapewnia koordynatora robót
  • Minimalna kwota zlecenia 300,00 zł netto
  • Korzystamy z wody i prądu zleceniodawcy (za dopłatą własny agregat)
  • Utrudnienia podczas wiercenia (wiercenie w trudno dostępnych miejscach, dużo/grube zbrojenie, pod kątem, przy większych głębokościach, na wysokości, w nocy) 5% do 15% w zależności od stopnia trudności
  • Wyznaczanie miejsc cięcia/wiercenia po stronie zleceniodawcy
  • Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek błędnego wyznaczenia punktu wiercenia lub linii cięcia
  • Przy dojeździe do klienta oddalonego od siedziby powyżej 50 km doliczamy 1,20 PLN netto za 1 km (liczba kilometrów stanowiąca podstawę wyliczenia dopłaty liczona tam i z powrotem od siedziby firmy minus 100 km)
  • Przy stałej współpracy oraz przy większych zleceniach możliwość uzyskania rabatów.

Cenniki iniekcji oraz wzmacniania konstrukcji materiałami kompozytowymi

Ceny jednostkowe wyliczane są na podstawie obowiązujących cenników KNR, KSNR x średnia stawka roboczogodziny w budownictwie.

Cennik wyburzania

Cena wyburzania wynosi ok. 150,00-800,00zł netto za 1 m3 objętości skutego materiału bądź wyliczana jest według stawki godzinowej 100,00zł netto/r-g .

Cennik wentylacji i klimatyzacji

Ceny jednostkowe wyliczane są na podstawie obowiązujących cenników KNR, KSNR x średnia stawka roboczogodziny w budownictwie.

Ceny podlegają indywidualnym negocjacjom. Uzależnione są od szeregu czynników takich jak: rodzaj prac, ich wielkość i zróżnicowanie, warunków realizacji, zakresu zadania, typu obiektu itp.

W CELU UZYSKANIA INDYWIDUALNEJ OFERTY PROSZĘ O KONTAKT MAILOWY BĄDŹ TELEFONICZNY.Cięcie betonu / Wiercenie w betonie