Hydroizolacja i naprawa murów – Białystok i okolice

W budynkach, w których podczas budowy nie zastosowano hydroizolacji lub została miejscowo uszkodzona, może pojawić się problem z tzw. kapilarnym nasiąkaniem murów. Do uszkodzeń izolacji dochodzi w trakcie procesu budowlanego. Uszkodzenia mogą być też spowodowane modernizacją i przebudową budynku. Nadmiar wilgoci sprzyja rozwojowi szkodliwych grzybów i mikroorganizmów. Wpływa niekorzystnie na jakość powietrza we wnętrzach oraz prowadzi do degradacji elementów wykończenia i wyposażenia.

Hydroizolacje

W przypadku nasiąkających murów można zaobserwować wilgotne plamy na ścianach i podłodze, z czasem wilgoć podchodzi coraz wyżej. Co ważne, nawet w obiektach z dobrą wentylacją, pojawia się problem z odprowadzeniem nadmiaru wilgoci, jaki generuje kapilarne nasiąkanie murów. W takich okolicznościach konieczna jest naprawa hydroizolacji. W tym celu można zastosować metodę iniekcji lub jedną z metod mechanicznych. Nasza firma od lat realizuje zlecenia uszczelnienia konstrukcji betonowych. Oferujemy nowe hydroizolacje i naprawy hydroizolacji w istniejących budynkach metodą iniekcji w Białymstoku i okolicach.

Uszczelnianie konstrukcji betonowych

Uszczelnianie konstrukcji betonowych metodą iniekcji to jedna z popularniejszych metod naprawy hydroizolacji budynków. Nasza firma naprawia i regeneruje hydroizolacje metodą iniekcji grawitacyjnej, niskociśnieniowej i wysokociśnieniowej. Metoda grawitacyjna i niskociśnieniowa to jedno z popularniejszych rozwiązań, jakie można zastosować do regeneracji hydroizolacji lub kompletnego wtórnego izolowania budynków. Do niedawna hydroizolacja metodą iniekcji była postrzegana jako kosztowna, jednak jej zalety i coraz korzystniejsze ceny środków chemicznych do izolacji powodują, że obecnie jest jedną z częściej wybieranych i rekomendowanych.

Uszczelnienie konstrukcji lub wykonanie wtórnej hydroizolacji metodą iniekcji wymaga zastosowania odpowiednich środków i narzędzi. Proces aplikacji izolatora poprzedzają prace przygotowawcze.

  1. Pierwszym krokiem jest badanie poziomu zawilgocenia oraz oszacowanie tempa kapilarnego nasiąkania wody. Badanie ma też na celu sprawdzenie stanu muru. Na tej podstawie można dobrać odpowiedni środek hydroizolacyjny i właściwą metodę jego aplikacji. Badanie realizuje się przez nawiercenie otworów w celu pobrania próbek, na podstawie których można określić stan techniczny i skład muru. Otwory umożliwiają też oszacowanie tempa nasiąkania.
  2. Wybór środka do hydroizolacji i metody iniekcji - na podstawie badania stanu muru dobiera się metodę iniekcji i środek hydroizolacyjny. Adekwatnie do warunków i wybranej metody określa się liczbę, rozstaw, średnicę oraz głębokość otworów, które trzeba nawiercić, aby wprowadzić środek izolujący we właściwym miejscu do wnętrza muru.
  3. Iniekcja próbna - przed przystąpieniem do iniekcji należy sprawdzić, czy na powierzchni widać rysy i spękania. Uszkodzenia mogą powodować wyciek środka izolującego. Środek może też wyciekać przez zwietrzałe spoiny. Aby temu zapobiec, wykonuje się serię iniekcji próbnych. Na tej podstawie można określić miejsca, w których może dojść do wycieku. Przed przystąpieniem do ostatecznej iniekcji należy naprawić i uszczelnić uszkodzone powierzchnie. Dzięki temu środek dotrze we właściwe miejsce.

Masz pytanie lub wątpliwość?

zadzwoń lub napisz

Wzmacnianie konstrukcji betonowych na terenie Białegostoku i okolic

Metoda iniekcji ciśnieniowej i chemiczne środki do izolacji betonu to doskonałe rozwiązanie do wzmacniania i naprawy konstrukcji betonowych. W ten sposób można wzmacniać i regenerować mury starych budynków, które w wielu przypadkach zostały wykonane z materiałów słabszej jakości i z czasem uległy już degradacji. Wzmacnianie konstrukcji betonowych to nie tylko iniekcja. Warto dodać, że dostępnych jest wiele rozwiązań mechanicznych, które umożliwiają wzmocnienie, a nawet podniesienie nośności konstrukcji betonowych. W tym celu można wykorzystać wzmocnienia w postaci belek stalowych lub kompozytowych. Coraz częściej do wzmocnienia i naprawy konstrukcji betonowych stosuje się też maty kompozytowe. Wszystkie metody wymagają odpowiedniego przygotowania powierzchni i realizacji specjalistycznych prac przygotowawczych. Nasza firma ma w tym zakresie szerokie doświadczenie. Zachęcamy do konsultacji w sprawie wtórnej i pierwotnej hydroizolacji oraz metod iniekcji. Wykonujemy hydroizolacje i naprawy izolacji metodą iniekcji na terenie Białegostoku i okolic.

Zapraszamy do współpracy.